Fanshop - Oficiln fanshop FC Slovan Liberec

 
Zkaznk:  nepihlen
  |  
V kok je przdn

Cenk dopravy

 

Zpsoby doruení - platby Cena vetn DPH
Osobní odbr ve Fanshopu na stadionu U Nisy 0,-
DPD - dobírka (platba kartou) 150,-
DPD - pevod na úet 100,-
Kurýr po Liberci - JÍDLO NA KLIK 50,-

Zpsoby platby

Dobírka – DPD

Zboí je zasláno na adresu odbratele, který zboí uhradí pi pevzetí zboí. Pozor! Momentáln je moná pouze bezkontaktní platba kartou.

Platba na úet – DPD

Zákazník zaplatí pevodem na úet 950920257/0100 (KB Liberec), do zprávy pro píjemce napíše své jméno a poznámku "e-shop". Zboí je zasláno na adresu zákazníka a po obdrení platby a je tedy teba poítat s prodlouením expediní lhty.

Dobírka - JÍDLO NA KLIK

Zboí je dorueno kurýrem na libereckou adresu odbratele, který zboí uhradí pi pevzetí zboí. Je moná bezkontaktní platba kartou i platba v hotovosti.

Hotov (nebo kartou) - pi osobním odbru

Úhrada zboí pímo ve Fanshopu na stadionu U Nisy (hotov nebo platební kartou). Zboí Vám bude odloeno po dobu 7 dní ode dne potvrzení pracovníky fan shopu. 

Zpsoby doruení

Osobní odbr

Objednané zboí si mete vyzvednout v otvíracích hodinách v hlavním Fanshopu na stadionu U Nisy (vedle recepce). V okamiku, kdy bude zboí pipraveno k odbru, bude Vám zasláno avízo na Váš e-mail uvedený v objednávce. Poté Vám bude zboí odloeno 7 dní. 

Kurýrní zásilka DPD

Zboí je zákazníkovi dorueno prostednictvím DPD na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Nebude-li oznámená zásilka doruena a ani neobdríte vyrozumní od pepravní spolenosti, kontaktujte nás.

Kurýr po Liberci - JÍDLO NA KLIK

Zboí je zákazníkovi dorueno po Liberci prostednictvím spolenosti JÍDLO NA KLIK na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Nebude-li oznámená zásilka doruena do následujícího pracovního dne a ani neobdríte vyrozumní od kurýra, kontaktujte nás.

Pevzetí zboí

Zákazník nebo píjemce zboí má povinnost pekontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by ml ve svém vlastním zájmu pekontrolovat správnost dodaného zboí a v pípad nesrovnalostí pevzetí zásilky odmítnout, i doruovatele poádat o doruení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opaném pípad se vystavuje nebezpeí zbytených prtah pi ešení pípadného problému. V pípad zjištní poškození i jiné nesrovnalosti po pevzetí zásilky je zákazník povinen neprodlen kontaktovat provozovatele e-shopu.

Posledn zmna dokumentu: 28.04.2020, 17:38.