Fanshop - Oficiln fanshop FC Slovan Liberec

 
Zkaznk:  nepihlen
  |  
V kok je przdn

Cenk potovnho

 

Zpsoby doruení - platby Cena vetn DPH
Osobní odbr - hotov / kartou 0,-
eská pošta - dobírka 150,-
eská pošta - pevod na úet 100,-

Zpsoby platby

Dobírka – eská pošta

Zboí je zasláno na adresu odbratele, který zboí uhradí pi pevzetí zboí.

Platba na úet – eská pošta

Zákazník zaplatí pevodem na úet 950920257/0100 (KB Liberec), do zprávy pro píjemce napíše své jméno a poznámku "e-shop". Zboí je zasláno doporuen na adresu zákazníka a po obdrení platby a je tedy teba poítat s prodlouením expediní lhty.

Hotov (nebo kartou) - pi osobním odbru

Úhrada zboí pímo ve Fanshopu na stadionu U Nisy (hotov nebo platební kartou). Zboí Vám bude odloeno po dobu 7 dní ode dne potvrzení pracovníky fan shopu.

Zpsoby doruení

Osobní odbr

Objednané zboí si mete vyzvednout v otvíracích hodinách v hlavním Fanshopu na stadionu U Nisy (vedle recepce). V okamiku, kdy bude zboí pipraveno k odbru, bude Vám zasláno avízo na Váš e-mail uvedený v objednávce. Poté Vám bude zboí odloeno 7 dní.

Poštovní zásilka

Zboí je zákazníkovi dorueno prostednictvím eské pošty na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Nebude-li oznámená zásilka doruena a ani neobdríte vyrozumní o uloení zásilky, kontaktujte nás.

Pevzetí zboí

Zákazník nebo píjemce zboí má povinnost pekontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by ml ve svém vlastním zájmu pekontrolovat správnost dodaného zboí a v pípad nesrovnalostí pevzetí zásilky odmítnout, i doruovatele poádat o doruení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opaném pípad se vystavuje nebezpeí zbytených prtah pi ešení pípadného problému. V pípad zjištní poškození i jiné nesrovnalosti po pevzetí zásilky je zákazník povinen neprodlen kontaktovat provozovatele e-shopu.

Posledn zmna dokumentu: 24.07.2018, 11:18.